Advertistment

Špeciálna ponuka kníh na rok 2022 

 

Učiteľský otčenáš nemá amen

(kniha jedinečných esejí pre pohladenie i povzbudenie učiteľskej duše)

     Učiteľ je jedným z našich prvých a hlavných sprievodcov životom. Od čias Márie Terézie prechádza každý v našich zemepisných šírkach povinným školským vzdelávaním. Učiteľský život nepozná oddych. Je to permanentné výchovné a vzdelávacie pôsobenie. Po rodičoch sú učitelia tými najdôležitejšími ľuďmi, ktorí formujú charaktery a profesijnú prípravu človeka.
Učiteľská profesia dnes viac, ako kedykoľvek predtým potrebuje nielen uznanie spoločnosti, ale aj isté pohladenie a pochopenie jej jedinečnosti. Kniha esejí je poctou profesii a ľuďom bez ktorých by sme neboli tým, čím sme.

     Knihou Učiteľský otčenáš nemá amen vzdávame úctu a hold každému, kto pôsobí na učiteľskej pozícii ale aj všetkým, ktorí podporujú význam výchovy a vzdelávania pre človeka a spoločnosť. Je to pocta profesii a ľuďom bez ktorých by sme neboli tým, čím sme. Úvod ku knihe napísal prof. Miron Zelina.

Známy slovenský motivátor doc. Ing. Emil Burák, PhD. o tejto knihe napísal:

     Odporúčam tento skvelý titul všetkým inteligentným učiteľom, študentom i žiakom. Výborná kniha od jedného zo slovenských nestorov a veľmajstrov pedagogiky. Skutočne dôstojný dar tejto krajine - pre zaslúžilých učiteľov, výzva pre elévov pedagogiky a zreteľahodné posolstvo pre všetkých múdrych, ktorí uctievajú VZDELÁVANIE, znalosti a náročné majstrovstvo učiteľa.  

     V prípade záujmu knihu dodáme aj s podpisom autora.

     242 strán, väzba mäkká

     Uvádzacia cenu 12,- eur + bežné poštovné


Rozhovory s ministrami 

(kniha rozhovorov so sedemnástimi ponovembrovými ministrami školstva o zmysle výchovy a vzdelávania a ich pôsobení v školstve i súkromní s jedinečným bohatým farebným fotografickým materiálom)

     Kniha pútavým spôsobom predstavuje všetkých ponovembrových ministrov školstva nepolitickým spôsobom, ako ľudí z mäsa a kostí. Obsahuje zaujímavé a jedinečné nepublikované názory na svet okolo nás, na výchovu a vzdelávanie a všetko, čo s tým súvisí. V knihe je aj viacero pikantných zaujímavostí zo sveta ľudí zodpovedných za školstvo.

     Pre oživenie pamäti sa v knihe stretnete s pohľadmi na svet školy,    školstva, poznania a poznávania očami profesorov Ladislava Kováča, Jána Pišúta, ďalej Dušana Slobodníka, prof. Matúša Kučeru, MUDr. Romana Kováča, Ing. arch. Jaroslava Pašku, doc. Ľubomíra Haracha, PhDr. Evy Slavkovskej, docentov - Milana Ftáčnika, Petra Ponického, Martina Fronca, ďalej Lászla Szigetiho, prof. Jána Mikolaja, Ing. Eugena Jurzycu, doc. Dušana Čaploviča, Ing. Petra Pellegriniho a Juraja Draxlera. 

     284 strán, tvrdá väzba, plnofarebná

     Cena: 12,- eur + bežné poštovné


 


Myšlienočka na tento deň, alebo 365 (+1) povzbudení, aby rozum nezhrdzavel, city nespráchniveli a srdce nezdrevenelo

      Kniha o ktorej prof. Miron Zelina napísal: „Dnes potrebujeme oveľa viac prameňov čistej vody, ktorá prináša nádej, silu, odvahu, vieru a presvedčenie, že každý z nás môže byť užitočný pre druhých. Táto kniha je o sile ducha, sile osobnosti a jej sebatvorbe“ a dáva každý deň človeku nové námety na premýšľanie o svete a samom sebe. 365+1 námetov, príbehov, krátkych zastavení, múdrostí na premýšľanie o sebe, svete okolo nás, zmysle nášho jestvovania a všeličom inom.

      Jozef Banáš, diplomat a spisovateľ o tejto knihe a jej autorovi povedal: Ľubo Pajtinka je nielen dobrý pedagóg, ale aj dobrý zostavovateľ perál ducha a príbehov, ktoré tí najmúdrejší vytvorili, či prežili. Jeho „Myšlienôčky na každý deň“ si trúfam priradiť k podobným výberom Jacka Canfielda, Anselma Grüna, či Bruna Ferrera. Kniha čitateľa motivuje mnohými príkladmi, vzdeláva, dodáva sebavedomie a vedie k zdravej národnej hrdosti. Podáva návod, ako zlepšiť samého seba a tým aj spoločenstvo, v ktorom žijeme. Preto by mala byť poruke, aby sme po nej mohli každý deň siahnuť. Nepochybne zaujme nielen učiteľov a žiakov, ale i širokú verejnosť túžiacu po informáciách a sebazdokonaľovaní.

       Kniha ponúka na každý deň v roku krátky textík, ktorý poteší myseľ čitateľa, navedie ho cez podobenstvo, alebo svoj priamy obsah k zamysleniu sa nad životom, jeho dennými radosťami a starosťami.. Pomáha radosti z myslenia, čo je dnes veľmi vzácne.

       171 strán, tvrdá väzba

       Cena: 10,- eur + bežné poštovné


 


Kompletné ročníky časopisu Rodina a škola

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Jeden ročník tvorí 10 čísel časopisu (cez prázdniny časopis nevychádza).

Cena jedného ročníka: 9,- eur + bežné poštovné


 


Objednávka: 

Záväzne si objednávam

....  ks knihy: Učiteľský otčenáš nemá amen

....  ks knihy: Rozhovory s ministrami

..... ks knihy: Myšlienočka na tento deň

ročníky časopisu Rodina a škola..............................

Meno a priezvisko, resp. názov organizácie:

Ulica, č. d. :

Mesto, PSČ:

Telefón, e-mail:

Objednávku môžete urobiť:

  • elektronicky na adrese: uciteliazneba@gmail.com
  • telefonicky (alebo SMS) na čísle: 0904 700 570 alebo na čísle 903 202 377
  • poštou na adrese: Ľubomír Pajtinka,  Oblačná 18, 831 06 Bratislava - Rača

 

Fakturačné údaje na objednávku:

Meno: PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.

Adresa: Miletičova 76, 821 09 Bratislava

Vybavuje: Pajtinka

Telefón: 0904700570

DIČ: 1025148619

IBAN: SK9409000000000010361694

 



Advertistment