Advertistment

Korešpondencia      10 / 2016
Podklady k č. 1-2/2016/17 - Obchodný list po úprave podľa KZ
Otvoriť  
Korešpondencia      10 / 2016
Podklady k č. 1-2/2016/17 - Obchodný list po úprave podľa KZ
Otvoriť  
Korešpondencia      10 / 2016
Podklady k č. 1-2/2016/17 - Text napísaný v súlade s STN 01 6910
Otvoriť  
Korešpondencia      5 / 2016
Podklady k č. 9-10/2015/16 - Obchodné písomnosti - Vzor listu - Upomienka
Otvoriť  
Korešpondencia      4 / 2016
Podklady k č. 8/2015/16 - Obchodné písomnosti - Vzor listu - Faktúra
Otvoriť  
Korešpondencia      3 / 2016
Podklady k č. 7/2015/16 - Písomnosti právneho charakteru - Vzor listu -Dlžobný úpis
Otvoriť  
Korešpondencia      3 / 2016
Podklady k č. 7/2015/16 - Písomnosti právneho charakteru - Vzor listu -Potvrdenka
Otvoriť  
Korešpondencia      3 / 2016
Podklady k č. 7/2015/16 - Obchodné písomnosti - Vzor listu - Kúpna zmluva
Otvoriť  
Korešpondencia      3 / 2016
Podklady k č. 7/2015/16 - Obchodné písomnosti - Vzor listu - Dodací list
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2016
Podklady k č. 6/2015/16 - Vzor listu - Objednávka
Otvoriť  

Advertistment