Advertistment

Korešpondencia      3 / 2015
Podklady k 7/2014-15 - Evidencia reklamacii in Ceram
Otvoriť  
Korešpondencia      3 / 2015
Podklady k 7/2014-15 - Reklamačný formulár in Ceram
Otvoriť  
Korešpondencia      3 / 2015
Podklady k 7/2014-15 - Reklamačný poriadok in Ceram
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2015
Podklady k 6/2014-15 - Urgencia v AJ
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2015
Podklady k 6/2014-15 - Dohoda o skončení PP
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2015
Podklady k 6/2014-15 - Skončenie PP okamžite
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2015
Podklady k 6/2014-15 - Skončenie PP v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2015
Podklady k 5/2014-15 - Potvrdenia o zadaní platby pre medzinárodný platobný styk
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2015
Podklady k 5/2014-15 - Dodatok k pracovnej zmluve in Ceram
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2015
Podklady k 5/2014-15 - Systém odmien
Otvoriť  

Advertistment