Advertistment

Pedagogická polí­cia

     Výchova a vzdelávanie sú významnou kultivačnou aktivitou každej modernej spoločnosti. Tradícia dobrého vzdelania a výchovy má korene už v antickom Grécku a Ríme. V súčasnosti ich význam rastie a nadobúdajú nový význam a dimenziu.

     Na podporu výchovy a vzdelávania a na ich samotnú realizáciu si štáty zriaďujú školy, školské zariadenia, podporujú rodiny, rôzne spolky, združenia...Ľudia chcú žiť v prosperujúcej spoločnosti, v spoločenstve kultivovaných, vzdelaných, múdrych a dobrých ľudí. Žijeme v takej spoločnosti? Žiaľ, stále nie a je stále veľa tých, ktorí znevažujú a ničia výchovné a vzdelávacie úsilie rodičov a učiteľov. Výchova a vzdelávanie sú krehkými esenciami, ich produktom sú pozitívne zmeny človeka, najmä mladej generácie. Za každou zmenou postoja, pozitívnym ľudským činom, za každou ľudskou hodnotou sú dlhé hodiny výchovného pôsobenia. Neraz sa však stáva, že niekto túto prácu šmahom ruky, nebezpečným skutkom, výrokom, či aktivitou zmaže trak, že niekedy nie je možná náprava.  

     Rodina a škola chce verejne poukazovať na antivýchovné činy a skutky okolo nás, na protivýchovné aktivity. Dnes sa s nimi stretávame denne na mnohých miestach. Naša spoločnosť potrebuje vysokú morálku, dobro, ľudskosť, ľudí, ktorí vedia, čo je dobré a správne a čo nie.

     V tejto súvislosti si dovoľujeme osloviť našich čitateľov, aby nám písali a posielali svoje upozornenia na to, čo ničí všetko dobré a pozitívne, čo sme na poli výchovy budúcej generácie urobili, čo nám tu zanechali naši predkovia. Naša redakcia vytvára imaginárnu „pedagogickú políciu“, ktorá bude nebezpečné skutky „trestať“ verejným pranierom na našich stránkach. Pre objektívne posúdenie jednotlivých proti výchovných a nekultúrnych činov sme vytvorili skupinu odborníkov, ktorá posudzuje nebezpečenstvo toho- ktorého činu .Advertistment