Advertistment

Učiteľské noviny

     V roku 2011 uplynulo 60 rokov od začiatku  vydávania Učiteľských novín, kľúčového profesijného periodika pedagógov na Slovensku. Zrodili sa v roku 1951, teda zanedlho po druhej svetovej vojne. Život vtedajšieho Slovenska bol nielen o prebratí moci komunistami, ale aj o tom, ako vychovávať novú generáciu tak, aby sa už nezopakovali hrôzy vojny. Budoval sa povojnový život, ale aj školstvo. Vznikali vysoké školy, pracovalo sa na profesionalizácii učiteľov, na ich vyššej odbornosti, kvalite. V tejto atmosfére vznikal Výskumný ústav pedagogický, vznikali pedagogické fakulty a fakulty pripravujúce učiteľov vôbec. A vznikli aj Učiteľské noviny. Počas svojej existencie urobili kus dobrej práce na pedagogickom poli. Samozrejme, skôr narodený si pamätajú aj veľa ideológie, tak, ako sa presadzovala v jednotlivých obdobiach v spoločnosti.

     Po roku 1989 dostali novú „šťavu“. Na ich stránkach sa premlelo všetko dobré, i zlé a chaotické, čo sa dialo v školstve. Bolo však dobré, že prinášali informácie. Až do čias ministra Martina Fronca, ktorý ich vydávanie za nejasných dôvodov zastavil. Po nástupe  ministra Jána Mikolaja sa noviny obnovili a vychádzali ako súčasť národného projektu. Žiaľ, niektoré médiá ich začali prenasledovať a vťahovať do politiky, čo im uškodilo. Dostali nálepku, ba niekoľko nálepiek. Zainteresovaní vedia, že neoprávnene. V ich obsahu  za toto obdobie nenájdete politické témy, nenájdete v nich ani raz spomenutie nejakej politickej strany a to napriek tomu, že takéto tlaky boli.

     V roku 2010 ich vydávanie riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania opäť zastavil za veľmi zvláštnych okolností. Dodnes aj tí, ktorí ich pripravovali nepoznajú pozadie a čudné praktiky len napomáhajú množstvu domnienok, ktoré nie sú najpriaznivejšie pre riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
Advertistment