Advertistment

Kontakt

Vydavateľstvo PARENTES

PhDr.Ľubomír Pajtinka

 

Bernolákova 7

P.O.BOX 17

902 01 Pezinok

 

ICO: 44 924 101

DIC: 10 251 48 619

IC DPH: SK 10 251 48 619

číslo úctu: 652831205/0900

 

email: uciteliazneba@gmail.com

telefón: 0904 700 570

 

KONTAKT PRE SLOVENSKÝ STENOGRAF

Mgr. Zuzana Baláž

šéfredaktorka


email: parentespk@gmail.comAdvertistment