Advertistment

Pedagogická polícia upozorňuje na:

  • Novú vlnu maďarizácie na juhu Slovenska. Maďarská vláda prostredníctvom OTP banky / jej hlavné sídlo je v Maďarsku a riadia ju aj na Slovensku  len podporovatelia nacionalizmu prepojení podľa médií s SMK/. Politický a nacionálny útok na národnosť občanov Slovenska ktorých slovenskí predkovia boli v značnej miere v 19. a začiatkom 20. storočia obeťou bezprecedentného národnostného útlaku a pomaďarčovania sú dnes vyzývaní, aby si otvorili účet v OTP banke a ak dajú svoje deti do škôl s vyučovacím jazykom maďarským  dostanú od maďarskej vlády školskú dotácie na svoje deti. Inak povedané, každý, kto zavrhne svoju národnosť, zaprie svojich predkov a prihlási sa k maďarskej národnosti dostane kus „žvanca“. Doteraz tieto dotácie dostávali priamo školy s vyučovacím jazykom maďarským, teraz nacionalistická vláda v Maďarsku zmenila systém a útočí na osobnú identitu občanov. Ide o bezprecedentné zasahovanie do vnútorných vecí Slovenska, dochádza ku kupovaniu občanov a maďarizáciu ako „vyšitú“. A to sa v kalendári píše, že žijeme v 21. storočí.
  • Noví distribútori peňazí na Slovensku sú údajne previazaní s politickou stranou SMK, ktorá sa dlhodobo usiluje o destabilizáciu hraníc Slovenska. Rodičia môže peniaze dostať len na bankový účet, dokonca len na bankový účet banky OTP. Ide o 80 eur za ktoré treba zradiť národnosť. Maďari Slovákov pomaďarčovali v minulosti a snažia sa o to aj dnes. Nešťastný národ, ktorý nepochopil, že Slováci sú dnes už niekde inde. Aj keď, nejakí bezprizorní  duševní chudáci sa nájdu medzi nami aj dnes...


Advertistment