Advertistment

9.ročník

Výsledková listina


školský rok 2009-2010


Základné školy

 

 1. miesto:  Nagyová Mária, ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72,

                     951 02 Nitrianske Hrnčiarovce,

                     pedagóg Mgr. Soňa Pastierová

 1. miesto:   Maninová Linda, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 1. miesto:  Šutová Patrícia a Petra, ZŠ Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné,

                    pedagóg Helena Duchová

 1. miesto:  Bagínová Nina, ZŠ Medňanská 514/5, 019 01 Ilava,

                     pedagóg Mgr.Svetlana Puskajlerova

 1. miesto:  Zavačan Andrej, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 1. miesto:  Račko Jakub, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 1. miesto: Halajová Barbora, ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72,

                     951 02 Nitrianske Hrnčiarovce,

                     pedagóg Mgr. Soňa Pastierová

 1. miesto:  Ždilová Júlia, Cirkevná ZŠ sv.Egídia, Jiráskova 5, 085 01 Bardejov,

                     pedagóg PaedDr. Alžbeta Straková

 1. miesto: Fabuš Marco Samuel, ZŠ s MŠ, Sokolská 81, 908 72 Závod

                          pedagóg: Mgr. Dáša Mrázová

 1. miesto: Palková Veronika, Základná škola, 900 52 Kuchyňa 551

                        

Účastnícke listy:

 

Základné školy:

 • Machatová Martina, ZŠ s MŠ O.Cabana, 941 06 Komjatice,
 • Dragúňová Dajana, ZŠ s MŠ O.Cabana, 941 06 Komjatice,

 

 • Michal Bíro, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,
 • Magdaléna Letzová, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,
 • Matej Holík, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,
 • Michal Bilčík, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,
 • Sarah Poláková, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,
 • Romana Prochádzková, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,
 • Martin Zbudila, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,

      pedagóg Zbudilová Jana, ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok,

 

 • Goliánová Jana, ZŠ Mojmírovce, 951 15

 

 • Petrovičová Kristína, ZŠ Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča,

pedagóg Alžbeta Richnavská, ZŠ Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča,

 

 • Kontrová Veronika, ZŠ 941 32 Semerovo č.110,

pedagóg Mgr. Helena Boldizsárová, ZŠ 941 32 Semerovo č.110,

 

 • Melková Monika, Špeciálna základná škola internátna, Kúpeľná 97, obec Liptovský Ján,

pedagóg  Mgr., Bc. Jana Krčahová, Špeciálna základná škola internátna, Kúpeľná 97, obec Liptovský Ján,

 

 • Grofová Kristína, Školská 1, 906 32 Jablonica,
 • Miškovičová Vanesa, Školská 1, 906 32 Jablonica,
 • Sopóciová Veronika, Školská 1, 906 32 Jablonica,
 • Gažová Katarína, Školská 1, 906 32 Jablonica,
 • Olahová Dominika, Školská 1, 906 32 Jablonica,

      pedagóg Mgr. Anna Hamerlíková, Školská 1, 906 32 Jablonica,

 

 • Velčická Stela, ZŠ ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou,

pedagóg  Viera Švecová, ZŠ ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou,

 

 • Hučko Martin, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra,

 

 • Mikulovský Branislav, ZŠ s MŠ, Svinná 131, 913 24 Svinná,
 • Faturová Alexandra, ZŠ s MŠ, Svinná 131, 913 24 Svinná,
 • Rokášiová Romana, ZŠ s MŠ, Svinná 131, 913 24 Svinná,
 • Masár Filip, ZŠ s MŠ, Svinná 131, 913 24 Svinná,
 • Sedláčková Kristína, ZŠ s MŠ, Svinná 131, 913 24 Svinná,

      pedagóg PaedDr. Kutišová, ZŠ s MŠ, Svinná 131, 913 24 Svinná,

 

 • Rajňaková Veronika, ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky,
 • Gyürüsi Daniel, ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky,
 • Jóbová Dominika, ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky,

pedagóg Alžbeta Čarnická, ZŠ G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky,

 

 • Belovičová Viktória, ZŠ Lehota 144, 951 36 Lehota,

pedagóg Mgr. Lenka Kutáková, ZŠ Lehota 144, 951 36 Lehota,

 

 • Petrášová Radka a  Petrášová Katarína, ZŠ s MŠ Unín, Malá Dolinka 420, 908 46 Unín,

pedagóg Mgr.Adela Fojtlínová, ZŠ s MŠ Unín, Malá Dolinka 420, 908 46 Unín,

 

 • Obertová Erika, ZŠ pri Podlužianke 6, 934 01 Levice,
 • Kuštárová Katarína, ZŠ pri Podlužianke 6, 934 01 Levice,
 • Jelínková Monika, ZŠ pri Podlužianke 6, 934 01 Levice,
 • Valkovičová Barbora, ZŠ pri Podlužianke 6, 934 01 Levice,

pedagóg Mgr. Milada Menyhárová, ZŠ pri Podlužianke 6, 934 01 Levice,

 

 • Pavlík Marko, ZŠ s MŠ Mateja Bela-Funtíka v Očovej, 962 23 Očová,
 • Sedliačiková Simona, ZŠ s MŠ Mateja Bela-Funtíka v Očovej, 962 23 Očová,

pedagóg Mgr. K. Rajčoková, ZŠ s MŠ Mateja Bela-Funtíka v Očovej, 962 23 Očová,

 

 • Gálová Rebeka, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany,
 • Piešťanský Adam, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany,
 • Borbély Martin, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany,

      pedagóg Mgr. Andrea Rybanská, Mgr. Gejza Sitkey, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 

      01 Topoľčany,

 

 • Hudáková Adriana, ZŠ s MŠ, Školská ul.622, 976 62 Brusno,

 

 • Žebyová Michaela, ZŠ Klasov č.20, 951 53 Klasov,
 • Durmiková Veronika, ZŠ Klasov č.20, 951 53 Klasov,

pedagóg Mgr. Mária Ivančíková, ZŠ Klasov č.20, 951 53 Klasov,

 

 • Kántor Alexandra, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským vo Vrakúni, Školská 204, 930 25 Vrakúň,

pedagóg Paedr. Erika Oravcová, ZŠ s VJM, Školská 204, 930 25 Vrakúň,

 

 • Cibulková Erika, ZŠ Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo,

pedagóg Mgr. Mária Ondrusová, ZŠ Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo,

 

 • Jambrich Richard, ZŠ Školská 1, 98601 Fiľakovo,

pedagóg Mgr. Matej Baláž, ZŠ Školská 1, 98601 Fiľakovo,

 

 • Riesová Mária, ZŠ Jenizejská 22, 040 12 Košice,
 • Kašubová L., ZŠ Jenizejská 22, 040 12 Košice,

pedagóg Lenka Valichnáčová, ZŠ Jenizejská 22, 040 12 Košice,

 

 • Hajduková Zuzana, Súkromná ZŠ, Nám. slobody 100, 083 01 Sabinov,
 • Kandráč Tomáš, Súkromná ZŠ, Nám. slobody 100, 083 01 Sabinov,
 • Dudič Marián, Súkromná ZŠ, Nám. slobody 100, 083 01 Sabinov,

pedagóg Veronika Gargalovičová, 082 61 Ražňany 135,

 

 • Zahorecová Karin, ZŠ Štúrovo, Adyho 6, 943 01 Štúrovo,

pedagóg Mgr. M.Jandošeková, ZŠ Štúrovo, Adyho 6, 943 01 Štúrovo,

 

 • Kardošová Paulína, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Maláková Nina, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Trubačová Danka, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Sekaninová Kristína, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Krišofíková Majka, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Matlahová Dominika, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Podobná Barbora, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Podobná Veronika, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Pirošková Dominika, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Sásrikova Bl., ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Jánošíková Michaela, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Procházková Nicole, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Rakšányová Martina, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Šticová Zuzka, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Szásziková Natália, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Šimon Peter, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Ondruš Denis, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Pobjecká Veronika, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Maďar Tomáš, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Beníková Barbora, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Sapbritšová Gabriela, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Struhárová Jana, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Turiničová Denisa, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Grúberová B., ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Lubina Ján-Lubomír, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Liba Jozef, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Šulla Viktor, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Sekerka Filip, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Koošová Beáta, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Vargová Veronika, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Špačková Ntália, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Aksamitová Michaela, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Reingraber Juraj, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Kraljiková Kristína, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Švrčková Kristína, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Gábová Katarína, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Fridrichová Sabina, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Žurkova, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Kalmárová Bianka, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Olšová Lenka, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,
 • Hajrok Ján, ZŠ Komenského 3, 900 27 Bernolákovo,

 

 • Jakušová Andrea, ZŠ s MŠ, 941 42 Veľké Lovce,
 • Pavlatovská Hana, ZŠ s MŠ, 941 42 Veľké Lovce,

pedagóg Ing. Anna Krajčovičová, ZŠ s MŠ, 941 42 Veľké Lovce,

 

 • Novotný Lukáš, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 • Bagová Kristína, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 • Solčanská Patrícia, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 • Kôpková Karin, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 • Ondrejková Eliška, ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                     pedagóg Mgr. Mária Bezáková,

 

 • Da Cruz Katrin, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Mašlár Branislav, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Hudranová Dominika, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Phanová Juliana, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Labancová Sandra, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Pružinský Štefan, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Krotká Bianka, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Kling Alexander, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Kočíková Lujza, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Ďulová Erika, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Gregorík Slavomír, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Šolc Kamil, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Ďuráková Kristína, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Bajtošová Lucia, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Strelová Martina, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 • Hodermarská Simona, ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková,

 

 • Luky Štefan, ZŠ s MŠ, Záhumnie 24, 968 01 Brehy,

                     pedagóg PaedDr.Mária Škodová,

 

 • Gabková Petra, ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou 44,  020 54 Lysá pod Makytou,

   pedagóg Mgr. Mária Rauyerová,

 

 • Szlávik Márk, ZŠ Modranská cesta č. 892, Bátorové Kosihy, 946 34,

 

 • Belica Mário, ZŠ Hostie, Hostie 86, 951 94,

                     pedagóg Darina Šútorová,

 • Ďuriač Filip, ZŠ Hostie, Hostie 86, 951 94,

                     pedagóg Darina Šútorová,

 • Makáň Dávid, ZŠ Hostie, Hostie 86, 951 94,

                     pedagóg Darina Šútorová,

 • Meluš Marcel, ZŠ Hostie, Hostie 86, 951 94,

                     pedagóg Darina Šútorová,

 

 • Babčáková Mária, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Breza Michal, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,Natália,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Budišová Klaudia, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Demeter Lukáš, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Gurbáľ Filip, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Hrebeňár Matej, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Chovanec Róbert, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

40   11 Košice,

                  pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Ivanová  Natália, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Karabáš Dávid, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kavčák Lukáš, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kertés Daniel, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kováčová Zuzana, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kozák Gabriel ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Lenártová Nina ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Majtnerová Veronika, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Maligdová Anna, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Ménová Dominika, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Nemec Ladislav, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Nováček Marek Eduard, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Pethö Matej, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Pinčák Henrich, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Šimek  Marek, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Tall Bruno, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Tomašková Gabriela, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Tomková Lívia, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Andrejčík Jakub, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Blahovský Martin, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Blišťanová Mária, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Čelovský Ladislav, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Čekaňák Peter, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Fehérová Marianna, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Gašparovič Martin, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Hudáková Miroslava, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Hyková Barbora, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Jenčík Róbert, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kondášová Veronika, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Krajňáková Viktória, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kúrtiová Laura, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Mačáková Jana, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Makara Dávid, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Miklošová Katarína, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Mlynaričova Judita, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Orenič Marcel, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Pirošková Petra, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Pročková Natália, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Ristvey Róbert, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Sedláček Michal, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Solvárová Michaela, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Sonogová Veronika, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Terefenko Peter, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Török Dávid, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Tovt Alexander, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Michna Jozef, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Adamová Alexandra, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Biroš Samuel, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Bubánová Terézia, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Eliáš Peter ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Eštok Michal, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Gajdoš Tomáš, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Goleňová Gréta, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Hornyák Matúš, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Horňák Juraj, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Jacková Veronika, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Kováčová Laura, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Mičietová Ivana, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Mičuch Jozef, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Michna Jozef, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Pigozzi Melissa, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Poláček Milan, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Rácová Andrea, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Sklenková Katarína, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Smoleň Matúš, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Snopková Laura, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Šolc Dávid, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Tarabová Kristína, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Trtíková Ema Mária, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Vancák Martin, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Varga Richard, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Vargová Katarína, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Vargovčíková Pavla, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 • Čelovský Ladislav, ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 

 • Belzár Samuel, Základná škola, Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava

Pedagóg: Parová Júlia

 • Distler Michal,  Základná škola, Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava

Pedagóg: Parová Júlia

 • Škrhová Diana, Základná škola, Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava

Pedagóg: Parová Júlia

 

Stredné školy

 

 1. miesto: Absolonová Linda, Piaristické gymnázium Sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra

             pedagóg: Mgr. Andrea Teplanová

 1. miesto: Martincová Lenka, Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany

            pedagóg: PaedDr. Eva Halásová

 1. miesto: Kuťková Zuzana, Piaristické gymnázium Sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, pedagóg: Mgr. Andrea Teplanová
 2. miesto: Štrba Šimon, Gymnázium V. B. Nedožerského, , 971 01 Prievidza, pedagóg: PhDr. Margita Daubnerová
 3. Habala Samuel, Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

            pedagóg: PaedDr. Elena Košíková

 1. miesto:Marczellová Zuzana, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

            Pedagóg: PaedDr. Beáta Pácalová

 1. miesto:  Zlatoš Richard, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J Bottu 31,   917 87 Trnava  pedagóg: Mgr. Zuzana Hacajová
 2. miesto:  Rácek Tomáš, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J Bottu 31,             917  87 Trnava  pedagóg: Mgr. Zuzana Hacajová
 3. miesto: Dolešová Natália, Piaristické gymnázium Sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 4. miesto: Perniš Jakub, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16,  971 01 Prievidza, pedagóg: Mgr. Jaroslav Perniš
 5. miesto:Šilliková, Ľuba, Piaristické gymnázium Sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 6. miesto:Oroszová Alexandra, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj   285/8, 929 01 Dunajská Streda

pedagóg: PaedDr. Beáta Pácalová

 

Účastnícke listy:

 

 • Hradská Viktória, Športové gymnázium, Slančíkovej 2, 949 01 Nitra

Pedagóg: Štefan Bruník

 

 • Skovajsová Natália, Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pedagóg: Mgr. Jarmila Čásarová

 

 • Sniščáková Patrícia, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Lovecká Veronika, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Bugyíková Barbara, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Kucanová Alica, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Polakovičová Alica, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Entlichová Nikola, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Belianská Ivana, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Brabcová Lenka, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Pršová Paulína, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Konrádová Katarína, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Sidorová Katarína, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Matejčíková Katarína, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Žák Martin, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Halušková Nora, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Huňadyová Lucia, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

Pedagóg: PhDr. Magdaléna Jentnerová

 

 • Hroch Marek, Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
 • Augustínová Nikola, Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
 • Šafář Peter, Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Pedagóg: Mgr. Eva Magnová

 

 • Šulíková Tatiana, Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany
 • Guláš Ondrej, Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany
 • Bohumelová Veronika, Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany
 • Čičman Tomáš, Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany

Pedagóg: PaedDr. Eva Halásová

 

 • Boriková Lucia, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 127, 921 01 Piešťany
 • Reháková Natália, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 127, 921 01 Piešťany

Pedagóg: RNDr. Ján Siváček

 

 

 • Hanincová Barbora, Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Pedagóg: PaedDr. Elena Košíková

 

 • Molnárová Kitti, Obchodná akadémia, Bratislavská, 38, Veľký Meder
 • Bogárová Eva, Obchodná akadémia, Bratislavská, 38, Veľký Meder

Pedagóg: Ildikó Csémiová

 

 • Cuninková Denisa, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J Bottu 31, 917 87 Trnava pedagóg: Mgr. Marek Vešper
 • Hrubšová Mária, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J Bottu 31, 917 87 Trnava,
 • Vajayová Silvia, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J Bottu 31, 917 87 Trnava,
 • Repta Michal, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J Bottu 31, 917 87 Trnava

 

 • Bašistová Andrea , Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad

Pedagóg: Mgr.Sedláková Lenka

 

 • Dosztálová Viera, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
 • Fodorová Simona, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
 • Petruf Miroslav, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
 • Döményová Kristína, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
 • Almásiová Veronika, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda
 • Oroszová Alexandra, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

           Pedagóg: PaedDr. Beáta Pácalová

 

 • Komodyová Paula, Gymnázium F. Švandtnera, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

 pedagóg: Mojmír Feldsam

 

 Kolektívy

 

 1. miesto: ZŠ  sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18,

        040 11 Košice,

        pedagóg:  Mgr. Ján Zachariáš

 

Gymnázium, Bernolákova 37,  942 01 Šurany

Pedagóg: PaedDr. Eva Halásová

 

 1. miesto  ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany,

                   pedagóg: Mgr. Mária Bezáková

 

               Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

Pedagóg: PaedDr. Beáta Pácalová

 

 1. miesto: ZŠ ul. Ing. O.Kožucha 11, 052 01 Spišská

                          Nová Ves,

                          pedagóg: Magdaléna Šišková

 

      Diplomy : ZŠ s MŠ Brusno, Školská ul.622, 976 62 Brusno,

 

 

 

 1. IV.           kategória: Slovenské školy v zahraničí

 

 1. miesto: Slovenská ZŠ a G Békešská Čaba
 2. miesto: Slovenské G Budapešť
 3. miesto: Slovenská ZŠ s MŠ Slovenský Komlóš

 

 Advertistment