Advertistment

5.ročník

Výsledky ústredného kola:

 

Základné školy:

 

1 miesto:

 

Jozef Jakubovský,     ZŠ, Zimná ul. Dobšiná

Martin Hradický,      ZŠ Branč

Barbora Mosná,         ZŠ Dolný Kubín

 

2. miesto

 

Mária Urbánková   ZŠ Kubranská cesta, Trenčín

Róbert Bobák         ZŠ Krátka ul. Šaľa

Jakub Langer          ZŠ Pankúchova, Bratislava   

 

3. miesto

 

Mariana Kopčová       ZŠ Rohožník

Veronika Belušová     ZŠ Rohožník

Kristína Jánošová        ZŠ Rohožník

Kristína Chvosteková  ZŠ   Sadová ul. Senica   

Veronika Mičová          detto

Adela Čambalová          detto

Veronika Sedláčková     detto

 

4. miesto

 

Johanka Šinská            ZŠ Duklianska Bánovce nad Bebravou

Anna Šimonovičová   ZŠ Škultétyho Topoľčany

 

5. miesto

 

Eva Masarová                ZŠ Kubranská cesta, Trenčín

Ivana Naďová                ZŠ Novosad

Nikola Zlatohlávková    ZŠ Abrahám

 

6. miesto

 

Juraj Bojko a Michal Bojko   ZŠ Cejkov

 

7. miesto

 

L. Jančovičová   ZŠ Riazanska ul. Bratislava

Simona Stanková  ZŠ Ul. G. Hajna, Levoča

 

8. miesto

 

Nikola Koroľová     ZŠ Krosnianska  Košice

Patrícia Scholzová   detto

9. miesto

 

Boris Buček    ZŠ   Abrahám

 

10. miesto     

 

Viktória Bilčíková, ZŠ Krosnianska ul. Košice         

                             

 Účastnícky diplom

 

- Alexandra Dindová                                          ZŠ Rajčianska 3, 821 07  Bratislava

- Simona Kolenčíková                                        ĽŠ Krátka ul. Šaľa

- Michaela Rybárová                                         ĽŠ Krátka ul. Šaľa

- Adam Slávik a Denis Kubík                            ZŠ Rasltislavova, 911 01 Prievidza

- Adam Bielesz                                                  ZŠ Záhorácka 95, 901 01  Malacky

- Petra Hájková                                                  -//-

- Mária Dvoranová                                            -//-

- Gabriela Ochárovichová                                  -//-

- Tamara Piacková                                             -//-

- Beáta Oravecová                                             ZŠ Adyho 6, 943 01  Štúrovo

- Alexandra Vojčiniaková                                   ZŠ Adyho 6, 943 01  Štúrovo

- Matej Kubinec                                                 ZŠ E. Cernana, 023 55  Vysoká nad Kysucou 316

- Ivona Janetková                                              

- Lenka Kalafusová                                            ZŠ Gemerská 2,

- Lenka Chovanová                                            ZŠ Gemerská 2

- Lucia Kňazeová                                               ZŠ Klátová, Nová Ves 958 44

- Romana Matkovčíková                                   ZŠ Klátová, Nová Ves 958 44

- Alena Beňačková                                             -//-

- Zuzana Bučková                                              ZŠ Pankúchová 4, Viglašská 7, 851 07 BA

- Erik Juríček                                                      ZŠ Janka Kráľa

- Veronika Hanusová                                         ZŠ Janka Kráľa

- Veronika Jariabková                                        ZŠ Kubranská cesta 80, 911 01 Trenčín

- Magda Škovránková                                        -//-

- Alžbeta Balajová                                             -//-

- Gabriela Rúžičková                                         -//-

- Peter Kastela                                                   ZŠ Park Angelium 8, 042 15 Košice

- Udo Ševčík                                                      ZŠ Tribečská ul. 955 01 Topoľčany

- Erik Škalák                                                       -//-

- Lucia Vanišová                                                ZŠ 034-65841 18

                                                                           906 37 Sološnica

- Kristína Kondlová

- Barbora Balachovičová

- Katarína Polaková

- Katarína Sedláková

- Veronika Labuzová                                          ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 BA

- Ľubka Kauseková                                            ZŠ Školská 20, 951 53 Klasov

- Miriam Bohušová                                            ZŠ Jána de La Salle, Detvianska ul., 831 06 BA

- Valentína Tuhá                                                ZŠ Saratovská ul. 85, 934 05 Levice

- Lucia Sajgóová                                                 ZŠ Krosnianská 2, 040 14 Košice

- Veronika Maximová                                        -//-

- Alena Gregorová                                              -//-

- Filip Makatura                                                -//-

- Katarína Sandnerová                                        ZŠ Jelenia 16, 811 05 BA

- Veronika Pozsonyiová                                    ZŠ Holubyho 15, 921 01 Piešťany

- Denis Žák                                                        ZŠ Holubyho 15, 921 01 Piešťany

-                                                                          ZŠ O. Cabana s materskou školou

                                                                           941 06 Komjatice

- Janka Kviatkovská                                          ZŠ J. Švermu 6, 071 01 Michalovce

- Mária Šugereková                                           

- Terézia Šugereková

- Mária Kováčová                                              ZŠ 985 25 Málinec

- Vladimíra Grigová                                            ZŠ Mlynská 50, 903 01 Senec

- Matej Pončák                                                  ZŠ ul. A. Kubinu 34, 917 01 Trnava

- Dávid Danočko                                                ZŠ Komenského 1, 071 01 Michalová

- Zuzana Kohútová                                            ZŠ Františka Hrušovského,

                                                                           038 43 Kláštor pod Znievom

- Lucia Brisudová

- Janka Mária Uherová

- Šimon Šťastný                                                 ZŠ a MŠ Malokarpatské nám. 1

                                                                           841 03 BA

- Karin Meszárošová                                        

- Terézia Saboová                                              ZŠ ul. Slobody 2, 087 01 Poltár

- Matej Slaninay

- Pavol Zelenka                                                  ZŠ, 908 46 Unín 420

- Katarína Trebichavská                                     ZŠ Duklianska, 957 01 Bánovce n/B

- Kristína Jačková

- Simona Šimoňáková

- Jozef Košík

- Dominika Špániková

- Marek Konc

- Simona Túryová                                              ZŠ Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka

- Silvia Hnátová                                                

- Michaela Perecová

- Martin Štefke

- Andrej Lukáč

- Barbora Hrubovská

- Stela-Tomko Králová

- Dominika Budovičová                                     ZŠ s MŠ Pionierska 967, 908 45 Gbely

- Jana Kolínková                                                -//-

- Mariana Vaculíková                                         -//-

- Andrean Herdová                                            ZŠ s MŠ 956 02 Urmince

- Michaela Tomanová                                        -//-

 

 

 

STREDNÉ ŠKOLY

 

 

  1. MIESTO

- Slavomíra Jaklovská                                     SOU potravinárske Košice

- Lukáš Baranovič                                           Gymnázium Angely Merici Trnava

- Ivor Jansčák                                                  Gymnázium Želiezovce

- Martin Kudělka                                            ZSŠ Hotelových služieb a obchodu Michalovce

- Jakub Guoth                                                 SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves

 

  1. MIESTO

- Kristína Jakubovská                                     Gymnázium Nitra

- Monika Kandračová                                     Gymnázium Nitra

 

  1. MIESTO

- Hanka Kocová                                              Stredná škola podnikania Michalovce

- Peter Urban                                                  SOU stavené Košice

 

  1. MIESTO

- Lenka Kuffová                                              Stredná zdravotnícka škola Rožňava

- Beáta Kolesárová                                          Stredná zdravotnícka škola Rožňava

 

  1. MIESTO

- Martin Mariňak                                            Stredná škola podnikania Michalovce

- Ivana Koribaničová                                       Stredná škola podnikania Michalovce

- Denisa Liptáková                                         Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

 

Pedagógovia

- PhDr. Darina Kachmanová                           Gymnázium Nitra

- RNDr. Valéria Koščová                                ZSŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce

- Mgr. Jana Kleinová                                      SOU stavebné Košice

- PhDr. Slávka Mastásová                              Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

 

 

ZAHRANIČNÉ ŠKOLY

 

 

  1. MIESTO

-       Pavle Kunovec                                          Békéšská Čaba

-       Viktor Agarský                                         Stará Pazova Srbsko a Čierna Hora

-       Tatiana Mikľanová                                   Stará Pazova Srbsko a Čierna Hora

 

  1. MIESTO

- Vladimír Leník                                              Stará Pazova Srbsko a Čierna Hora

-  Peter Pečeňa                                                Békéšská Čaba

- Jasna Arňašová a Hana Slavková                 Báčsky Petrovec Srbsko a Čierna Hora

 

  1. MIESTO

- Igor Martiš                                                   Báčsky Petrovec Srbsko a Čierna Hora

 

 

 

 

Pedagógovia

- Edita Pecsenyová                                         Békéšská Čaba

- Mária Jovankovičová                                   Báčsky Petrovec Srbsko a Čierna Hora

- Anna Struhárovaá                                         Báčsky Petrovec Srbsko a Čierna Hora

 

 

 

 

Najúspešnejšie kolektívy        :

 

Základné školy:

ZŠ Sadová ul. Senica

ZŠ Kubranskaá cesta, Trenčín

ZŠ Rohožník

 

Strené školy:

Stredná škola podnikania Michalovce – Strážske

Gymnázium Nitra

Gymnázium Želiezovce

 

Zahraničie:

ZŠ Stará Pazova

ZŠ Békešská Čaba

ZŠ Báčsky Petrovec

 

 Advertistment