Advertistment

4. ročník

Celoslovenské kolo

 

Umiestnenie              Meno a priezvisko                Škola

1. miesto                     Ema Kyseľová                        Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

                                    Mária Lesňáková                    Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves

                                    Miroslava Rybovičová           ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

                                    Adrián Horváth                       ZŠ Štúrovo

Katarína Bencelová                  ZŠ Klátová Nová Ves

Barbora Chúpeková                 ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

Lucia Vavrová              Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

 

2. miesto                     Kvetoslava Imreková              Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

                                    Hana Majerová                       Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

                                    Sára Chrťanová                       ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec                                                       Daniela Pević                          ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

                                    Karolína Kordošová                ZŠ Plavecký Štvrtok

                                    Igor Holop                              ZŠ Štúrovo

Ľubica Šošovičková                 ZŠ J. Kráľa 1, Nová Dubnica

Katarína Čechová                    ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

 

3. miesto                     Branislav Grňa                        Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

                                    Daniela Speváková                  Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

Tomáš Pintér                           SPŠ, Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra

Zuzana Kozinová                    Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava

Alžbeta Remiašová                  Gymnázium Spišská Nová Ves

                                    Samuel Pavlovič                      ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

                                    Veronika Peťovská                  ZŠ Klátová Nová Ves

Alexandra Vavrdová                ZŠ Nitrianska Blatnica

Ida Divékyová             ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Alexandra Šáteková                 ZŠ a MŠ, Hubeného 25, Bratislava

Miluša Snidová                        ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

 

 

4. miesto                     Veronika Filipová                   Gymnázium Spišská Nová Ves

                                    Samuel Koruniak                     Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

                                    Miroslav Jesenský                  SOU stavebné, Ostrovského 1, Košice

Kamila Surovcová                    ZŠ Janka Kráľa 1, Nová Dubnica

                                    Lenka Gálisová                       ZŠ Klátová Nová Ves

Lucia Dušová                           ZŠ Klátová Nová Ves

Stanislav Sofka                        ZŠ Plavecký Štvrtok

Pavol Kurilla                            ZŠ Pankúchová 4, 851 04 Bratislava

Maja Boťanská                        ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

Alžbeta Krejčiová                    ZŠ J. Kráľa 1, Nová Dubnica

Júlia Herdová                           ZŠ Nitrianska Blatnica

 

5. miesto                     Alena Janšíková                      Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec

                                    Renáta Králiková                    ZŠ J. Kráľa 1, Nová Dubnica

Veronika Gašparíková ZŠ Klátová Nová Ves

Peter Kotora                            ZŠ Plavecký Štvrtok

Tatiana Boldocká                     ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

Naďa Hájková                         ZŠ, Rozkvet 2047, Považská Bystrica

Stanislav Venglár                     ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

 

6. miesto                     výber žiakov 6. – 9. ročníka   ZŠ Klasov

                                    Kristína Holíková                   ZŠ s MŠ Podolie

                                    Daniel Hanic                           ZŠ s MŠ Podolie

                                    Michal Jamrich                       ZŠ s MŠ Podolie

Michaela Masárová                 ZŠ s MŠ Podolie

Jana Moravanská                     ZŠ s MŠ Podolie

Marion Kováčiková                 ZŠ s MŠ Podolie

Peter Richter                            ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza

Adrián Veselský                      ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza

 

7. miesto                     Peter Zárycký                         ZŠ s MŠ Podolie

                                    Lucia Barteková                      ZŠ s MŠ Podolie

                                    Michal Gahér                          ZŠ s MŠ Podolie

                                    Eva Olešová                            ZŠ s MŠ Podolie

                                    Boris Ličko                             ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza

                                    Aďka Beránková                     ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza

Jakub Perniš                            ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza

 

 

 

 

 Advertistment