Advertistment

Rozhovory o výchove a vzdelávaní s ministrami

Rozhovor s Ing. Eugenom Jurzycom, ministrom školstva v rokoch 2010 – 2012

Eugen Jurzyca Minister, ktorý nikdy ministrom byť nechcel Je štrnástym ponovembrovým ministrom školstva u nás. Keď ho premiérka vlády SR Iveta Radičová uvádzala do funkcie a on preberal štafetu od svojho predchodcu Jána Mikolaja, bolo cítiť, že k novej pozícii pristupuje s  ...

(viac)

Rozhovor s prof. RNDr. Ladislavom Kováčom, DrSc., prvým ponovembrovým ministrom školstva

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. Učiteľské povolanie je najkrajším a najvznešenejším Prvým ponovembrovým ministrom školstva sa stal  25 dní po študentskej revolte svetovo uznávaný vedec v oblasti biochémie, trochu i filozof ale najmä pedagóg  prof. RND ...

(viac)

Ministri školstva na slovensku od roku 1918

1920 – 1921 minister s plnou mocou pre správu Slovenska JUDr. Ivan Dérer 1919 – 3. 10. 1924 Referát školstva – Anton Štefánek /zástupca Václav Muller O zásadných školských otázkach rozhodovalo Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe 3. 10. 1924 - Dr. Ivan Markovič, ...

(viac)

Rozhovor s Prof. PhDr. Matúšom Kučerom, DrSc. ministrom školstva v rokoch 1992 - 1993

Je poctou byť historikom svojho národa       V rokoch 1956 až 1998 prednášal dejiny na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a aj na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Špičkový vedec, jedinečný odborník na slovenské dejiny. V roku 1992 bol poslancom ...

(viac)

Advertistment