Advertistment

Články

25 najvplyvnejších ľudí v školstve na Slovensku

Oslovili sme 30 odborníkov na výchovu a vzdelávanie, aby napísali rebríček dvadsiatich piatich najvplyvnejších osobností  ovplyvňujúcich v posledných rokoch pozitívne dianie v slovenskom školstve. Tu sú najčastejšie uvádzané mená:   25 najvplyvnej&sca ...

(viac)

Jeden príbeh o voucheroch, alebo, ako rozhadzujeme naše peniaze .

Správa tlačového odboru Ministerstva kultúry SR z 3. 8. 2011: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v máji tohto roka po prvý raz uskutočnilo verejné obstarávanie prostredníctvom elektronickej aukcie. Za úspech ministerstvo považuje zníženie ceny tlače a distribúcie kultúrnych poukaz ...

(viac)

Načo nám je škola?

     Škola je zvláštna inštitúcia. Ľudstvo si ju vymyslelo veľmi dávno. Hádam hneď, ako zliezlo zo stromov a začalo spoločensky žiť. Pri prvej spoločnej deľbe práce. V učebniciach sa síce píše len o lovcoch, poľnohospodároch a ženách, ktoré sa starali o&n ...

(viac)

Prečo nehľadáme úspešné riešenia?

Rušenie škôl nie je dobrý krok     V týchto dňoch poslanci Košického samosprávneho kraja rozhodli o zrušení deviatich stredných, predovšetkým odborných škôl. V ďalších krajoch dochádza spolu so spomenutými už viac ako osem rokov ...

(viac)

Ľudia hovoria nielen slovami...

     Náš život je založený na spoločenskej komunikácii. S ľuďmi sa stretávame na každom kroku a v každý moment. Väčšinou vždy je niekto v našej blízkosti s kým máme nejakú spoločenskú väzbu.  Neustále stretávame ľudí, ktorí sú pre n& ...

(viac)

Učenie jazyka cvičí mozgovú kôru

Učenie jazyka cvičí mozgovú kôru J. W. Goethe, ktorý sám ovládal osem jazykov hovorieval, že človek je toľkokrát človekom, koľko jazykov vie. Každý cudzí jazyk, ktorý si osvojíme nás obohacuje. Nielen o poznanie kultúry a literatúry ďalších krajín, ale naučením sa ...

(viac)

Advertistment