Advertistment

Korešpondencia      2 / 2017
Podklady k č. 6/2016/17 Personálne písomnosti - Dohoda o vykonaní práce
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2017
Podklady k č. 6/2016/17 Personálne písomnosti - Pracovná zmluva formulár
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2017
Podklady k č. 6/2016/17 Obchodné písomnosti - Ukážka č. 4 - Objednávka
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2017
Podklady k č. 6/2016/17 Obchodné písomnosti - Ukážka č. 5 - Dodací list
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2017
Podklady k č. 6/2016/17 Obchodné písomnosti - Dodací list prázdny
Otvoriť  
Korešpondencia      2 / 2017
Podklady k č. 6/2016/17 Obchodné písomnosti - Ukážka č. 6 - Faktúra
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2017
Podklady k č. 5/2016/17 Ukážka č. 3 - Nevyžiadaná ponuka
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2017
Podklady k č. 5/2016/17 Ukážka č. 2 - Ponuka - odpoveď na dopyt
Otvoriť  
Korešpondencia      11 / 2016
Podklady k č. 3/2016/17 - podklady k pozvánke
Otvoriť  
Korešpondencia      11 / 2016
Podklady k č. 3/2016/17 - Pozvánka po úprave podľa KZ
Otvoriť  

Advertistment