Advertistment

Korešpondencia      2 / 2016
Podklady k č. 6/2015/16 - Vzor listu - Potvrdenie objednávky
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2016
Podklady k č. 5/2015/16 - Vzor listu - Dopyt
Otvoriť  
Korešpondencia      1 / 2016
Podklady k č. 5/2015/16 - Vzor listu - Ponuka
Otvoriť  
Korešpondencia      12 / 2015
Podklady k č. 4/2015/16 - Pracovná zmluva formulár prázdna
Otvoriť  
Korešpondencia      12 / 2015
Podklady k č. 4/2015/16 - Pracovná zmluva formulár vyplnená
Otvoriť  
Korešpondencia      12 / 2015
Podklady k č. 4/2015/16 - Podkladový obchodný list na úpravu
Otvoriť  
Korešpondencia      11 / 2015
Podkladový text na nácvik z č. 3, s. 22 Tlačená verzia v časopise obsahovala nezvýraznené chyby
Otvoriť  
Korešpondencia      11 / 2015
Text po úprave podľa STN 01 6910
Otvoriť  
Korešpondencia      4 / 2015
Podklady k 8/2014-15 - Zmluva o nájme
Otvoriť  
Korešpondencia      4 / 2015
Podklady k 8/2014-15 - Upomienka in Ceram
Otvoriť  

Advertistment