Advertistment

8. ročník

Výsledky ústredného kola

 

Základné školy

 

1.   miesto

Terézia Ronecová ZŠ, Škultétyho 2326/11 955 01 Topoľčany

Pedagóg: Mgr. Oľga Turčeková

 

Romana Lakomčíková, ZŠ Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča

 

 

 

2.   miesto

 

Martin Kralinský, Základná škola a s MŠ Mateja Bela-Funtíka, ČSA 109/91 962 23 Očová

Pedagóg: Mgr. Katarína Rajčoková

 

Júlia Šírová, ZŠ 906 38 Rohožník

Barbora Frázová detto

Pedagóg: p. Báchorová

 

 

 

Adriána Kánovská, ZŠ Samuela Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča

 

Dominika Milučká, ZŠ  013 62Veľké Rovné – Ivor 1422

Marcela Chudejová detto

 

 

Patrik Pribula, ZŠ 082 57 Ľutina

Pedagóg: Ján Paško

 

Jozef Szalma, ZŠ Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy

Pedagóg: Mgr. Silvia Plevová

 

Natália Miklúšová, ZŠ Ľubotín

Pedagóg: Kristína Tirpáková

 

 

 

3.   miesto

 

Jakub Dovčík, 5.a ZŠ , ul. I. Kožucha, 052 01 Spišská Nová Ves

Pedagóg: Mgr. Magdaléna Šišková

 

Tomáš Šeba, Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice

Kristína Kúdeľová detto

Michaela Mesárová detto

Zdenko Solmoši detto

Katarína Bátovská detto

Jakub Staňa detto

 

 

Vladimíra Michalidesová, ZŠ, Tribečská ul. 1653/22 955 01 Topoľčany

Júlia Gašpárová detto

Pedagóg: Mgr. Andrea Rybanská

 

Andrea Čuláková, ZŠ, ul. A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Pedagóg: Martin Balla

 

Marcel Sedlár, ZŠ, G. Bethlena 41 Nové Zámky

 

 

 

Liliana Reháková ZŠ, Pionierska 4, 927 01 Šaľa

Samuel Paľove detto

Michal Veres detto

Ľudovít Popelka detto

Pedagóg:  Mgr. E. Puterová

Riaditeľka školy: Mgr. Lýdia Muráriková

 

Mária Fráterová ZŠ Košická Polianka 148, 044 41 Sady nad Torysou

Nikola Gédrová detto

Michaela Berešová detto

Michaela Bérešová, detto

Pedagóg: Mgr. Valéria Beňová

 

Mária a Martina Czakóová, ZŠ, Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Miroslava Darnadiová, detto

Erika Szombathová detto

 

Marián Tesák, ZŠ Beethovenova 1, 949 03 Nitra,

Pedagóg: Mgr. Gabriela Jánošíková

                 Mgr. Tatiana Pechočiaková

 

 

 

Oľga Panáčková, ZŠ 020 54 Lysá pod Makytou

Pedagóg: Mária Rovyerová

 

 

 

Martin Štefke, ZŠ Škultétyho 2326/11 955 01 Topoľčany

 

 

 

Silvia Ninisová, ZŠ  013 62 Veľké Rovné – IVOR 1422

Kristína Mičietová detto

 

Martin Fedorčák, ZŠ, Ul. SNP. 1 Humenné

Pedagóg: Mgr. Milena Korbová

 

 

Diplom 

Martin Džavík, ZŠ Slovenského učeného tovaryšstva, 013 62Veľké Rovné

Michal Jandzík detto

Llenka Remšíková detto

Patrik Piroš detto

Jakub Palko detto

 

Pedagóg: Mgr. Janka Macková

 

Laura Pavlíková, ZŠ s MŠ Mateja Bela-Funtíka, ČSA 109/91, 96223 Očová

 

Sabina Kubičeková, ZŠ, 941 22 Zemné 846

Sandra Hrušková detto

Katarína Ösziová detto

Ronald Póda detto

Pedagóg: Gertrúda Podvorečná

 

 Kristína Ortutová, ZŠ Rozmarínová 1, 945 01 Komárno

Pedagóg: Mgr. Monika Melečkyová

 

 

Alicka Kahúnová,ZŠ, Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

 

Karin Štrúbelová, Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Beáta Somogyiová detto

 

 

 

Natália Koleková,  ZŠ a MŠ, Novozámocká 129, 949 05 Nitra

Pedagóg: Mgr. Štefan Bruník

 

 

 

Martin Mucha, ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

Peter Čapla detto

Matúš Mackovič, detto

Pedagóg: Zuzana Bučková

 

 

Monika Kubalová, ZŠ E.A. Cernana, 023 56 Vysoká nad Kysucou

Marcela Jurčová detto

Patrik Kovalik detto

Andrej Jančik detto

Pedagóg: Mgr. A. Sujová

 

Tomáš Kubica, ZŠ E. A. Cernana,  023 56 Vysoká nad Kysucou

Pedagóg: Mgr. Brigita janitová

 

Juraj Mikuláš, ZŠ, Tribečská, 955 01 Topoľčany

Pedagóg: Mgr. Gejza Sitkey

 

 

Mariana Ďuricová, Tomáš Bako ZŠ, Školská 20, 951 53 Klasov

Pedagóg: Mgr. Mária Ivančíková

 

Marcela Cesneková, ZŠ, Školská 144, 951 36 Lehota

Eva Bojnanská detto

Lucia Belúchová detto

Miroslav Bakura detto

 

 

Matej Prochác, ZŠ, ul. A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Pedagóg: Martin Balla

 

 

Kristína Laufová, ZŠ, M.R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

 

 

Soňa Nemcová, ZŠ a MŠ, Pionierska 697, 908 45 Gbely

Martina Knotková detto

David Hrica, detto

Pedagóg: Mgr. Marta Veselá

 

 

 

 

 

 

 

Osobitné ocenenie:

Mgr. Andrea Jenatová,  učiteľka Základná škola, Školská , 966 01 Hliník nad Hronom

So žiakmi:

Nikola Slašťanová -  1. miesto

Erika Karulová diplom

Lucia Bahúlová diplom

Sylvia Kuzminová – 2. miesto 

Barbora Slováčková 3. miesto

Simona Dulajová – diplom

Miriama Rozenbergová – 3. miesto

Nikola Adamcová, Anna Chovancová, Tatiana Morvayová

/spoločné dielo/

 

 

 Stredné školy

 

1.   miesto:

 

Lucia Čiefová, Gymnázium I. Kraska, Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

   Pedagóg: Annamária Mihalčinová                        

  

Zuzana Tarabová  

Spojená stredná škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica

 

2. miesto:

Jakub Huba, Gymnázium Golianova 68, 949 01 Nitra   

Pedagóg: Iveta Žitňanová

 

Erika Ukropcová

Radka Kováčová

Lucia Haringová

 

Simona Domová, Súkromné gymnázium Lučenec

Pedagóg: Mgr. Soňa Vargová

 

3.    miesto:

 

 Barbora Štepanovská, Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody 3 , 909 01 Skalica

Pedagóg: Mgr. Dagmar Martinovská

 

Lenka Benková, Obchodná akdémia, Šurany

Daša Šimeghová detto

Pedagóg: PaeDr. J. Tóthová

 

Diplom:

 

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Žiačky :Michaela Makýšová

Natália Rondziková

Elena Točíková

Michaela Kunská

Lucia Lovasová

 

 

 

 Združená stredná škola, SNP 2, Zlaté Moravce

Pedagóg: Marta Prchácová, ZSŠ Tel. 0910677951

Matúš Prikryl

Igor Levický,

Juraj Drgoňa

Veronika Siklenková, ňany

Dominika Vokurková

Jaroslav Mišuta,

Michal Šimko,

 

SOU, Levická 40, 950 03 Nitra

Lukáš Rojko,

Ivan Parma

 

 

Kristína Starosudecká

Lucia Košíková

Simona Bohušová

Pedagóg: Marek Kunštár, Gymnázium sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava

 

 

 

 Školy v zahraničí

 

 

1.   miesto:

Leonóra Súdiová, Juraj Súdi Základná škola Jána Kollára,

     Vajanského 1, 21425 SELENČA, SRBSKO

     D: Štefánikova 48

     21425 SELENČA

     Srbsko

Pedagóg: Mária Majtánová – Kukučková

 

2.   miesto

Róbert Galát,

Slovenské gymnázium, Základná škola, materská škola a Kolégium, Ul. P. Jilemnického 1 Békešská Čaba

Andrea Kiššová

Nikoletta Juráková

Adrienn Rádai

Beatrix Hrušková

Ajgül Zelmanová

Katarína Karkušová

Krisztína Szudová

Dusan Kunovac

 

 

 

Kolektívy:

  1. 1.   Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a Kolégium Békešská Čaba
  2. 2.   Základná škola Hliník nad Hronom
  3. 3.   ZŠ Vysoká nad Kysucou

 

Porota

 

Základné školy:

 

PhDr. Ľubomír Pajtinka

Mgr. Martina Vaňová

Ing. Magdaléna Žitňanová

 

Stredné školy:

 

PhDr. Ľubomír Pajtinka

Mgr. Martina Vaňová

Ing. Magdaléna Žitňanová

 

 

Zahraničné školy:

 

PhDr. Ľubomír Pajtinka

Mgr. Martina Vaňová

Ing. Magdaléna Žitňanová

 

 

Kolektívy:

 

PhDr. Ľubomír Pajtinka

Mgr. Martina Vaňová

Ing. Magdaléna Žitňanová
Advertistment