Advertistment

Výsledková listina - 11. ročník medzinárodného projektu Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch


 

Kategória: Základné školy

 

1. miesto:

 • Linda Maninová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková                     

2. miesto:

 • Jana   Sanetriková, Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves                                            

             Pedagóg: Mgr. Ingrid Macková

3. miesto:

 • Daniel Kiss, Základná škola, 941 22 Zemné 846

             Pedagóg: PaedDr. Gertrúda Podvorečná

4. miesto:

 • Andrea Geletová, Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

             Pedagóg: Mgr. Ingrid Macková 

5. miesto:

 • Martina Husková, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková

6. miesto:

 • Timon Lumír Fillo, Zákkladná škola, Školská 17, 976 68 Heľpa

             Pedagóg: Mgr. Mária Bošeľová  

7. miesto:

 • Martin Košťál, Základná škola, Obchodná 7,  900 51 Zohor

             Pedagóg: Mgr. Mária Križanová   

8. miesto:

 • Jakub Valášek, Základná škola, 908 80 Sekule, 119

             Pedagóg: Eva Trajlínková   

9. miesto:

 • Michal Durec, Základná škola nár. um. Ľudmily Podjavorinskej s MŠ, 916 11 Bzince pod Javorinou 346

             Pedagóg: Elena Laskovičová

                            

Diplom za úspešné riešenie úloh projektu

 • Anna Ďurišová, Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec

             Pedagóg: Mgr. Soňa Vargová   

 • Viktória Pasničinová, Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník

              Pedagóg: Mgr. Kvetoslava Ozogárová                                         

 • Miriam Mištíková, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková         

 • Eva Suchárová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková               

 • Ema Labudová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková              

 • Michaela Drgoňová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková                     

 • Martina Bakytová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková             

 • Carmen Zelísková, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany               

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková                 

 • Vanessa Čančinová, Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

             Pedagóg:  Mgr. Oľga Turečeková

                                 Mgr. Mária Bezáková           

 • Bianca Bitterová, Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

             Pedagóg: Mgr. Dagmar Malečková                          

 • Valentína Vadoczová, Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

             Pedagóg: Mgr. Dagmar Malečková                  

 • Simona Urbaničová, Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín           

             Pedagóg: Mgr. Dagmar Malečková            

 • Alžbeta Tančinová, Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra

             Pedagóg: PhDr. Darina Račková

 • Martin Šimek, Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra

             Pedagóg: PhDr. Darina Račková

 • Nina Krivošíková, Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra

             Pedagóg: PhDr. Darina Račková

 • Alica Švejkovská, Základná škola, Októbrová 16, Valaská

             Pedagóg: Mgr. Silvia Paulovičová

 • Eva Šinálová, Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

             Pedagóg: Mgr. Henrieta Mačorová                               

 • Anton Chrenek, Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

             Pedagóg: Mgr. Henrieta Mačorová                  

 • Jakub Barón, Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

             Pedagóg: Mgr. Henrieta Mačorová         

 • Miroslava Gavalová, Základná škola Bartolomeja Krpelca, Ševčenkova 3, 085 01 Bardejov

             Pedagóg: Mgr. Anna Ivančová                  

 • David Mato-Lukáč, Základná škola, SNP 1, 066 01 Humenné

             Pedagóg: Mgr. Milena Korbová                                     

 • Filip Kasman, Základná škola v Kamennej Porube, Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba
 • Petra Kasmanová,  Základná škola v Kamennej Porube, Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba

             Pedagóg: Mgr. Erika Knapcová               

 • Theresia Hodasová, Základná škola v Kamennej Porube, Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba

             Pedagóg: Mgr. Erika Knapcová                  

 • Nina Čaňová, Základná škola, Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave

             Pedagóg: Mgr. Lucia Klinovská

 • Elena Megová, Základná škola, Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave

             Pedagóg: Mgr. Lucia Klinovská  

 • Filip Navrátil, Základná škola, Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave

             Pedagóg: Mgr. Lucia Klinovská

 • Oliver Strečanský, Základná škola s MŠ, 908 77 Dubovany

             Pedagóg: PaedDr. Darina Havrlentová               

 • Anna Mária Drinková, Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

             Pedagóg: Mgr. Ľudmila Rothackerová

 • Viktória Virágová, Základná škola Samuela Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča

             Pedagóg: Mgr., Ing. Mária Slobodníková

 • Denisa Kočišová, Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

             Pedagóg: Mgr. Ingrid Macková                            

 • Petra Palubová,  Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

             Pedagóg: Mgr. Mária Ovšonková         

 • Petra Petrušková, Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

             Pedagóg: Mgr. Mária Ovšonková   

 • Samuel Matej, Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

             Pedagóg: Mgr. Mária Ovšonková

 • Soňa Riznárová, Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

             Pedagóg: Mgr. Mária Ovšonková      

 • Karin Kapsdorferová, Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

Pedagóg: Mgr. Mária Ovšonková    

 • Ivana Matejová, Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov

             Pedagóg: Mgr. Mária Ovšonková  

 • Iveta Kajošová, Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka

             Pedagóg: Mgr. Peter Riecky

 • Adam Múčka, Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka

             Pedagóg: Mgr. Peter Riecky

 • Slávka Jančárová, Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka

             Pedagóg:  Mgr. Peter Riecky

 • Lucia Lehotská, Základná škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

             Pedagóg: Mgr. Ivana Reviliaková         

 

Kategória: Stredné školy

1. miesto:

 • Martin Lukáč, Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava

             Pedagóg: Mgr. Denisa Plichtová

2. miesto:

 • Jana Žifčáková, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. Augusta, 058 01 Poprad

             Pedagóg: Mgr. Mária Cpinová       

3. miesto:

 • Natália Šlesárová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina

             Pedagóg: PhDr. Alica Virdzeková                             

4. miesto:

 • Katarína Kováčová, Gymnázium, Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové mesto

             Pedagóg: Mgr. Mária Macúšová                                                                

5. miesto:

 •  Gabriela Šeligová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina

              Pedagóg: PhDr. Alica Virdzeková                                                  

6. miesto:

 • Lukáš  Wittlinger, Pedagogická a sociálne akadémia, Komenského 12, 948 18 Lučenec

             Pedagóg: Mgr. Eva Michútová

                                Mgr. Ľubica Čvikotová

7. miesto:

 • Filip Zrník, Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina

             Pedagóg: PhDr. Alica Virdzeková                      

8. miesto:

 • Zuzana Matiová, Gymnázium Sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 11 Košice

             Pedagóg: PaedDr. Helena Čižmárová                    

 

Diplom za úspešné riešenie úloh projektu

 • Vlasta Jendroľová, Stredná odborná škola, Hattalova 33, 029 01 Námestovo
 • Izabela Kristová, Stredná odborná škola, Hattalova 33, 029 01 Námestovo
 • Denisa Šurinčíková, Stredná odborná škola, Hattalova 33, 029 01 Námestovo
 • Vlasta Triebeľová, Stredná odborná škola, Hattalova 33, 029 01 Námestovo
 • Denisa Floreková, Stredná odborná škola, Hattalova 33, 029 01 Námestovo
 • Michaela Kovaličková, Stredná odborná škola, Hattalova 33, 029 01 Námestovo

             Pedagóg: Mgr. Andrea Pazúriková

 • Jozef Gorej, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

              Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                 Mgr. Jana Hujová

 • Katarína Koreňová, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

             Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová

 • Adam Pochyba, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

             Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová

 • Eduard Janíček, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

             Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová

 • Jakub Tomko, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

              Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                 Mgr. Jana Hujová

 • Matej Ján Dominka, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

             Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová                              

 • Lukáš Šatek, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

             Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová                                      

 • Martin Boltižiar, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

             Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová                              

 •  Jaroslav Rolko, Stredná odborná škola lesnícka, J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

              Pedagóg: Mgr. Ružena Kučerová

                                Mgr. Jana Hujová                     

 

 • Katarína Kyseľová, Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

             Pedagóg: Ing. Karol Hanulák

                                Mgr. Ľubica Kováčiková

 • Angelika Klinovská, Kyseľová, Obchodná akadémia, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

             Pedagóg:  Ing. Karol Hanulák

                                 Mgr. Ľubica Kováčiková                                 

 • Jozef Medvecký, Priemyselná škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

             Pedagóg:  Ing. Karol Hanulák

                                 Mgr. Ľubica Kováčiková

 • Lukáš Káčer, Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce

             Pedagóg: Mgr. Jindra Kanyicsková   

 

Kategória: Slovenské školy v zahraničí

1. miesto:

 • Branislav Fábry, Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko /v súčasnosti študent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhrimovská 10, 026 80 Dolný Kubín/

             Pedagóg: RNDr. Peter Ištván

2. miesto:

 • Ivona Zolnajová, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

             Pedagóg: prof. Jaroslav Miklovic  

3. miesto:

 • Kristína Ikerová, Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

             Pedagóg: prof. Jaroslav Miklovic

 

 Advertistment